Digital borger­rådgivning - på den optimale måde

Vi har udviklet et moderne og GDPR-sikkert rådgivningssystem til patientforeninger, NGO’er og offentlige organisationer, der yder rådgivning til borgere. Løsningen, som vi kalder BRO, er den eneste af sin slags og udviklet på baggrund af utallige interviews og samtaler med NGO'er af alle størrelser. Vi samarbejder bl.a. med KFUM's Sociale Arbejde, Den Sociale Retshjælp, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet samt diverse retshjælpsorganisationer.

Der er som udgangspunkt ingen opstartsomkostninger, idet løsningen er abonnementsbaseret

BRO er specifikt designet til NGO'ernes verden

Derfor er det intuitivt at benytte for medarbejdere og frivillige samt i administrationen. Værktøjet gør det nemt for den rådsøgende borger og rådgiveren at have en optimal dialog

 • Ingen borgere bliver glemt eller overset. Hver rådgiver har sit eget dashboard, som giver overblik over egne rådgivningsforløb, påmindelser, opgaver og beskeder
 • I tilfælde af fraværende rådgivere, fx ved sygdom eller fratrædelse, er det nemt for andre rådgivere at tage over
 • Rådgivningsforløb starter ved at borgeren ringer ind (evt. anonymt), udfylder en formular på hjemmesiden eller møder op 
 • Håndtér og signér fuldmagter med NemID
 • To-vejs SMS bruges til at kommunikere nemt og hurtigt - også med de særligt udsatte borgere hvor fx e-mail er kompliceret 

Effektundersøgelser belyser virkeligheden

BRO sætter jer i stand til at forstå og dokumentere effekten af rådgivningen gennem automatiserede undersøgelser. Undersøgelser kan igangsættes af både rådgiveren og den rådsøgende borger efter behov

 • Anonymiserede effektundersøgelser fra anonyme borgere 
 • I opbygger omfattende dokumentation og opnår værdifuld viden omkring jeres tilbud samt afdækker eventuelle mangler
 • Troværdig vurdering af rådgivningens kvalitet
 • Giver mulighed for at identificere specifikke behov for både træning og redskaber hos rådgiverne
 • Kan indrages i akkrediteringsprocessen for certificering, bla hos Rådgivning Danmark

100% cloud-baseret sådan at det er nemt at tilpasse løsningen til jeres behov og hverdag 

Med BRO arbejder jeres medarbejdere og frivillige hjemmefra, fra kontoret eller alle steder fra, og der er ingen begrænsning på, hvor mange I er

Bliv GDPR-sikker, men få det også nemmere på samme tid

BRO er udviklet som ‘Privacy by design’ for at sikre, at I overholder GDPR lovgivningen - herunder princippet om ‘opbevaringsbegrænsning’

 • Automatisk anonymisering og sletning af persondata efter bestemte tidsintervaller (opsættes med regler)
 • Automatisk logning af ændringer og opslag i personhenførbare oplysninger

 • Indhentning og sagstilknytning af dokumenter, herunder af samtykke og fuldmagt, til den relevante sag. Alle personfølsomme og fortrolige data er samlet ét sted

 • Den skriftlige kommunikation med borgeren håndteres sikkert af BRO, selv når borgeren svarer fra egen e-mail

Statistik og dataoverblik dokumenterer jeres betydning

 • God dokumentation i forbindelse med ansøgning af fonde og legater samt fundraising generelt

 • Giver administration et komplet overblik over relevante data til brug for statistik, rapportering samt beslutningstagning og planlægning

 • Lynoverblik over væsentlige nøgletal

 • Grafisk visning af antal afsluttede sager pr. måned
 • Overblik over antal sager opdelt på nøgleord og på kommune
 • Mulighed for at filtrere alle visninger ned på team, medarbejder og datointerval
 • Få opsat ønskede statistik-visninger specifikt til jer - opnå det overblik, I gerne vil have

Opstarten kræver hverken interne IT-kompetencer eller dyre eksterne konsulenter

Samarbejdet er abonnementsbaseret, og der er som udgangspunkt ingen opstarts-omkostninger. Vi videreudvikler og opdaterer løsningen løbende uden yderligere omkostninger

Backup og sikkerhed på højt niveau uden slinger i valsen

Den cloud-baserede hosting er ISO 27001-certificeret og håndteres af en af Danmarks førende hosting-virksomheder

 • Daglig backup til forskellige fysiske lokationer samt test via gendannelse (restore)
 • Etablerede procedurer og kontrolforanstaltninger
 • Løbende sikkerhedsopdateringer
 • 24/7 overvågning

Low-code gør hele forskellen

BRO er udviklet med Tangoras low-code platform, som udvikles af vores egne softwareingeniører på vores udviklingskontor i Danmark

 • Vi kan nemt tilføje ny standardfunktionalitet til løsningen, eller særlige funktioner som er unikke for den enkelte NGO 

 • Med fuldt ejerskab over løsningens "byggeklodser" kan vi tage 100% ansvar

 • Ingen udvikling outsources og vi anvender ingen fremmed kode (plug-ins) i løsningen - på den måde undgår vi unødig risiko og usikkerhed i jeres løsning

 • Løsningen forbedres og vedligeholdes løbende

tabletNew

Værktøjet er baseret på best practise og input fra flere samarbejdende NGO'er. Der er ingen begrænsninger i mulighederne for at tilpasse og udvide løsningen til fremtidige behov eller jeres situation her-og-nu

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål, så udfyld kontaktformularen til højre, og vi vil kontakte dig